Bij mediation overlegt u samen onder professionele begeleiding van de advocaat-mediator hoe u uw scheiding wilt regelen. Als u kinderen heeft, dan wordt daarbij met name veel aandacht besteed aan de vraag wat het beste is voor uw kinderen.

Wat is (scheidings) mediation?
Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. In het geval van een echtscheiding is het de bedoeling dat partijen, met hulp van de mediator, zelf afspraken maken over de gevolgen van hun echtscheiding. Het gaat daarbij om afspraken over de kinderen en over de financiële zaken, zoals alimentatie en verdeling en/of verrekening op basis van huwelijksvoorwaarden.

De mediator reikt partijen alle informatie aan die ze nodig hebben om afspraken te kunnen maken, leidt/begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de tijdens de mediation door partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan. Omdat in een echtscheiding de emotionele kant niet los gezien kan worden van de zakelijke kant, is het noodzakelijk dat tijdens de mediation ook aandacht worden besteed aan de emotionele aspecten van de scheiding.

Voordelen van mediation
Partijen die langs de weg van mediation tot een oplossing komen, hebben uiteindelijk zelf gekozen voor de regeling die zij hebben getroffen. Zelf kiezen is uiteraard altijd prettiger dan de keuze over te laten aan een onbekende derde, de rechter. Bovendien voelen partijen zich, wanneer zij zelf kiezen, ook zelf verantwoordelijk voor de gekozen regeling en komen zij deze dus over het algemeen netjes na. Dat zorgt voor rust en minder kans op conflicten in de toekomst.

Dit is belangrijk, vooral voor partijen die samen kinderen hebben en dus na de scheiding nog veel met elkaar te maken krijgen. Bovendien is mediation vaak ook goedkoper, omdat er maar één advocaat/mediator wordt ingeschakeld en de kans dat de echtscheiding uiteindelijk uitloopt op een (dure) procedure veel kleiner is.

Wat is een goede scheidingsmediator?
Scheidingsmediator is geen beschermd beroep. In principe mag iedereen zichzelf scheidingsmediator noemen. Hierdoor zit er heel wat kaf tussen het koren en zijn er veel mediators actief die eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Het is dan ook belangrijk om bij de keuze van een mediator niet over één nacht ijs te gaan. Wanneer u kiest voor een advocaat scheidingsmediator, die de opleiding heeft gevolgd van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS), dan weet u in ieder geval zeker dat hij of zij een zeer degelijke opleiding heeft gehad tot mediator en dat hij/zij voldoende juridische kennis in huis heeft om u over alle relevante onderwerpen betreffende de scheiding te kunnen informeren. Bovendien weet hij/zij hoe hij/zij de door u gemaakte afspraken moet vastleggen, zodat daarover in de toekomst geen misverstanden en/of problemen kunnen ontstaan.

Voldoende geïnformeerd zijn en een goede vastlegging van de gemaakte afspraken, is erg belangrijk.  Veel problemen (procedures) tussen ex echtelieden ontstaan namelijk achteraf, als gevolg van het feit dat afspraken niet of op onjuiste wijze zijn vastgelegd in een convenant, of omdat partijen, voorafgaand aan het maken van afspraken niet juist en/of volledig zijn voorgelicht over hun rechten en plichten en dan achteraf spijt krijgen van de gemaakte afspraken. Ook komt het regelmatig voor dat er in het convenant afspraken zijn gemaakt, die juridisch niet correct zijn en/of die tot (fiscale) problemen leiden die partijen niet voorzien hebben. Scheiden via een gespecialiseerde advocaat/mediator kan dus voorkomen dat u achteraf nog voor problemen en kosten komt te staan.

Waarom voor Hanneke Arends kiezen als uw mediator?
Hanneke hanteert als uitgangspunt, dat haar cliënten van haar de best mogelijke bijstand mogen verwachten. Om die reden behandelt zij sinds 2010 vrijwel uitsluitend familierecht zaken en volgt zij jaarlijks meerdere opleidingen die met dit onderwerp te maken hebben. Hanneke heeft de 3 jarige specialisatie opleiding gevolgd van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS) en heeft in dat kader ook een mediation opleiding gevolgd.   

Hanneke geeft u heldere en volledige (juridische) informatie, analyseert uw wensen en geeft duidelijke begeleiding en ondersteuning bij de te maken afspraken. Zij kan goed luisteren, heeft oog en oor voor de gevoeligheden van beide partijen, maar laat zich niet meeslepen in het conflict.

Het belangrijkste voor een geslaagde mediation is echter, dat partijen vertrouwen hebben in hun mediator. Mocht u willen onderzoeken of mediation iets voor u is en of u zich prettig voelt bij de persoon en werkwijze van Hanneke, dan kunt u altijd vrijblijvend komen kennismaken.

De zakelijke en emotionele kant van de scheiding kan je niet los van elkaar zien. In mediation zorg ik dan ook dat beide aspecten voldoende aan de orde komen.

Neem contact op