Gemeenschap van goederen

Wanneer echtgenoten bij het aangaan van hun huwelijk, of tijdens hun huwelijk, geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, zijn zij gehuwd in gemeenschap van goederen.

Voor huwelijken, die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten, geldt het  “oude” systeem, dat wil zeggen dat vrijwel alles wat de echtgenoten bezitten, c.q. al hun schulden, in de gemeenschap van goederen vallen en bij echtscheiding moeten worden verdeeld.

Voor huwelijken, die na 1 januari 2018 zijn gesloten, geldt een ander systeem, omdat er per deze datum een wet in werking is getreden die ingrijpende wijzigingen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht met zich brengt. Kort samengevat houdt het “nieuwe” systeem in, dat alleen hetgeen de echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven, c.q. de schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, in de gemeenschap van goederen vallen.  Tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen en de daarbij horende schulden, vallen niet in de huwelijksgemeenschap.

Verdeling van huwelijkse gemeenschap

Bij een echtscheiding moet ook de huwelijksgemeenschap worden verdeeld.  Praktisch gezien betekent dat, dat de advocaat, in overleg met de cliënt(en), een overzicht opstelt van alle te verdelen vermogensbestanddelen en de schulden van de echtgenoten. Onder het “oude” huwelijksvermogensrecht is dat vaak niet zo ingewikkeld, omdat vrijwel alle bezittingen en de schulden die er zijn behoren tot de huwelijksgemeenschap. Er zijn echter wel uitzonderingen, zoals de zogenoemde “verknochte” goederen en de onder uitsluiting verkregen goederen. Soms zijn er ook schulden die als verknocht kunnen worden beschouwd, of om andere redenen voor rekening van 1 van de echtgenoten komen. Juist om die reden is het van belang om voor uw echtscheiding een advocaat familierecht specialist in te schakelen. Zij/hij kent de regels en kan u behoeden voor dure fouten.

Dit laatste geldt ook met name voor  echtgenoten die gehuwd zijn onder het “nieuwe”systeem. Na een huwelijk van vaak tientallen jaren is immers niet meer altijd duidelijk, wie wat had bij aanvang van het huwelijk en waar die vermogensbestanddelen zijn gebleven. Om vast te stellen wat er tot de huwelijksgemeenschap behoort en wie welk bedrag aan de ander moet betalen in verband met de afwikkeling van de echtscheiding, is dan vaak een ingewikkelde puzzel geworden. Als advocaat familierechtspecialist kan ik u behulpzaam zijn bij het oplossen van die puzzel en voorkomen dat er na de scheiding toch nog discussie ontstaat over dit soort onderwerpen.

“Mijn lastige en lange echtscheidingstraject is dankzij jouw professionele begeleiding, kennis en inzicht altijd, tot en met het hoger beroep aan toe, in goede handen bij jou geweest! Helder, scherp, eerlijk, direct en een no nonsens mentaliteit kenmerken jouw aanpak. Ook in het verdelen van het zakelijk vermogen, de aandelenwaardering en het pensioen trok jij de initiatieven naar je toe. Fijn dat je zo allround bent en kennis van zaken hebt”
Herman, cliënt

Wilt u scheiden en wilt u weten welke gevolgen dat financieel voor u heeft ?

Maak dan een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

Neem contact op