Als u voorafgaand aan het huwelijk, of tijdens het huwelijk, bij de notaris afspraken heeft laten vastleggen over de manier waarop u tijdens en/of na het huwelijk de financiën geregeld heeft, dan is er sprake van huwelijkse voorwaarden. Huwelijksvoorwaarden moeten altijd door de notaris in een notariële akte zijn vastgelegd. Onderhandse afspraken tussen echtgenoten over de financiën zijn niet geldig. 

Huwelijksvoorwaarden kunnen allerlei bepalingen bevatten. Het is dus ook niet mogelijk om in zijn algemeenheid aan te geven, hoe er moet worden afgerekend bij scheiding, indien de echtgenoten op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd. Het antwoord op die vraag hangt namelijk af van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden. Het komt ook voor dat de inhoud van de huwelijksvoorwaarden niet helemaal duidelijk is en dan moet in overleg met de echtgenoten bekeken worden wat zij indertijd hebben bedoeld te regelen. De meest voorkomende huwelijksvoorwaarden bevatten een clausule waarin staat dat er geen sprake is van een huwelijksgemeenschap ( ’tussen partijen zal generlei gemeenschap van goederen bestaan”)  al dan niet in combinatie met een finaal of periodiek verrekenbeding. Omdat de echtgenoten vaak niet precies weten wat zij in de huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken en het zelden voorkomt dat zij jaarlijks afrekenen op basis van een periodiek verrekenbeding, brengt met name de laatstgenoemde categorie nogal wat onzekerheid en onduidelijkheid met zich.

Het afwikkelen van huwelijksvoorwaarden in het kader van een scheiding is meestal zeer gecompliceerd. Vaak gaat het bovendien om grote financiële belangen en een onjuiste advisering op dit punt kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. In mijn praktijk melden zich regelmatig cliënten, die dachten dat zij hun echtscheiding goed geregeld hadden, maar die er later achter komen, dat bepaalde zaken helemaal niet geregeld zijn en/of dat er fouten in het convenant staan die voor hen vervelende gevolgen hebben. Soms is herstel achteraf nog mogelijk, maar dat gaat meestal gepaard met hoge kosten en enorme frustraties voor alle bij de zaak betrokken partijen. Voorkomen is altijd beter dan genezen en het inschakelen van een ervaren advocaat familierechtspecialist voor dit soort zaken, is dan ook geen overbodige luxe.

Als u wilt weten, wat er precies in uw huwelijksvoorwaarden staat en welke gevolgen dat heeft bij scheiding of overlijden, dan kan ik u dat op een heldere en begrijpelijke wijze uitleggen.

Is het voor u een raadsel wat er in uw huwelijksvoorwaarden staat?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

 

Neem contact op