Soms ontstaan er conflicten met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap. Hieraan ten grondslag liggen, naast de financiƫle aspecten veelal ook emotionele redenen. Verstoorde relaties van jaren kunnen hun weerslag hebben op de afwikkeling.

Met deze wetenschap in mijn achterhoofd zoek ik voor u naar de beste oplossing. Naast het in kaart brengen van uw juridische positie kan ik ook als bemiddelaar optreden, met als doel om in overleg een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Mocht een procedure onontkoombaar zijn, dan kan ik u uiteraard ook daarin bijstaan. Het uitgangspunt is en blijft te allen tijde uw belang.

Is er ruzie in de familie over een erfenis?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

 

Neem contact op