De vraag, of er in een bepaald geval partneralimentatie zou moeten worden betaald en zo ja, hoeveel en hoe lang, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

Of er na echtscheiding daadwerkelijk recht bestaat op partneralimentatie hangt af van een groot aantal factoren. Hoeveel heeft de ex partner nodig, om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien ( de behoefte). Het antwoord op die vraag hangt mede af van de welstand tijdens het huwelijk.  Voorts is van belang hoeveel de ex partner verdient, of hoeveel de ex partner kan verdienen (de verdiencapaciteit). Het antwoord op die vraag hangt mede af van de werkervaring en het opleidingsniveau van de ex partner.  Als is vastgesteld, dat de ex partner recht heeft op een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud, moet vervolgens nog worden vastgesteld hoeveel de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht). De draagkracht kan worden berekend aan de hand van een zogenoemde draagkrachtberekening. Deze berekening wordt gemaakt met inachtneming van de richtlijnen, die door de rechtbanken gehanteerd worden ( Rapport Alimentatienormen, ook wel het Tremarapport of Tremanormen genoemd. De behoefte en de draagkracht vormen het plafond voor de hoogte van de partneralimentatie. Dat betekent, dat de alimentatieplichtige nooit meer hoeft te betalen dan de alimentatiegerechtigde nodig heeft, maar ook nooit meer dan dat hij/zij volgens de draagkrachtberekening kan betalen. Voorts geldt nog als uitgangspunt dat het niet zo mag zijn dat de alimentatieplichtige, na betaling van de partneralimentatie, maandelijks minder te besteden heeft dan de alimentatiegerechtigde. Om dat te checken kan een zogenoemde jusvergelijking worden gemaakt. In de hiervoor bedoelde berekeningen wordt ook rekening gehouden met het feit dat partneralimentatie voor de ontvanger belast wordt met IB belasting en voor de betaler fiscaal aftrekbaar is.

De vraag, of er in een bepaald geval partneralimentatie zou moeten worden betaald en zo ja, hoeveel en hoe lang, is dus niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Ik kan in uw concrete situatie antwoord geven op deze vragen. 

“Mijn geschil was respectvol, vlot en professioneel afgehandeld.”

A. Noniem

Wilt u scheiden en staat u niet meer op goede voet met uw partner?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

 

Neem contact op