Als ouders uit elkaar gaan, moet vastgesteld worden, hoe zij na de scheiding, de kosten voor hun kinderen gaan verdelen.

Bij een overlegscheiding maken de ouders, al dan niet met behulp van een mediator,  samen afspraken over de kosten van de kinderen. Zij kunnen afspreken om maandelijks een bedrag te storten op een zogenoemde kinderrekening en daarvan alle kosten voor de kinderen te voldoen. Bij het maken van een dergelijke afspraak is het wel goed om er rekening mee te houden dat de ouder, bij wie de kinderen verblijven, ook kosten maakt in de vorm van zogenoemde verblijfskosten (extra boodschappen, energiekosten e.d.). Als die kosten niet van de kinderrekening worden voldaan, dan is het goed om ook op dit punt afspraken te maken, althans met deze kosten rekening te houden bij het berekenen van de op de kinderrekening te storten bedragen.

Het is uiteraard ook mogelijk om, al dan niet met behulp van een door een deskundige gemaakte berekening, een bedrag vast te stellen. Soms is de berekening van kinderalimentatie redelijk eenvoudig. Op diverse internetsites wordt uitgelegd hoe dit moet. Mijn ervaring is echter wel dat ouders soms behoefte en draagkracht door elkaar halen en dat het niet altijd eenvoudig is, om vast te stellen wat nu precies het netto inkomen tijdens de samenleving was en/of hoe de verdeling van de kosten van de kinderen tussen de ouders moet plaatsvinden. Wie heeft recht op het kindgebonden budget en de kinderbijslag, hoe neem je deze vergoedingen mee in de berekening, wat doe je met extra niet voorziene kosten, wat gebeurt er als het inkomen van de ouders wijzigt, heeft een halfzusje of broertje invloed op de hoogte van de kinderalimentatie? Het zijn allemaal vragen die ik voor u kan beantwoorden.

Als het de ouders niet lukt om samen tot afspraken te komen over het alimentatiebedrag, dan  stelt de rechter op verzoek van 1 van partijen een bedrag per kind vast dat maandelijks moet worden betaald. Ook in die situatie kan ik u bijstaan.

Het bovenstaande geldt ook wanneer er na scheiding discussie ontstaat over de kinderalimentatie, omdat de situatie van de ouders, of 1 van de ouders, gewijzigd is. Als u mij beiden benadert, dan kan ik u helpen om in overleg nieuwe afspraken te maken. Als overleg er niet inzit, dan kan ik namens u onderhandelen. Lukt dat niet, dan moet de rechter de knoop doorhakken en kan ik namens u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Hoe verdeelt u, na echtscheiding, de kosten van de kinderen?

Maak  een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

 

Neem contact op