Ouderschapsplan: alle afspraken rondom de kinderen

Ouders zijn verplicht om de afspraken over hun minderjarige kinderen op te nemen in een zogenoemd ouderschapsplan. Dit plan moet, samen met een verzoek tot echtscheiding of een verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap, aan de rechtbank worden gestuurd. Alleen als het ouders echt niet lukt, om een dergelijk plan op te stellen, kan de rechter, in plaats van de ouders, beslissingen nemen over de kinderen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe de ouders de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen en wanneer de kinderen waar zijn (de zorgregeling en de omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast kunnen de ouders ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

De verplichting, om in het ouderschapsplan op te nemen, op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken, betekent niet dat ouders verplicht zijn aan hun kinderen te vragen wat zij willen. Waar het om gaat is, dat ouders met hun kinderen (als ze daarvoor oud genoeg zijn) een gesprek voeren over de scheiding en de gevolgen daarvan voor het ouderschap (zogenaamd bruggesprek), maar de kinderen hoeven geen beslissingen te nemen.

Bij de rechtbank Overijssel heeft een pilot gelopen over bruggesprekken. De hierbij gebruikte brugformulieren en tips en suggesties om ouders te helpen bij het bruggesprek blijven beschikbaar en zijn te vinden op de website van de rechtbank Overijssel.
Hier wordt per onderwerp en per leeftijdscategorie handvatten aan ouders gegeven wanneer/op welke wijze ze dit gesprek het beste kunnen voeren met hun kinderen.

Op internet zijn tevens diverse modellen te vinden die u kunt gebruiken als leidraad voor het opstellen van een ouderschapsplan. Een bruikbaar plan is bijvoorbeeld het plan van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediatiors). Dit ouderschapsplan behandelt stap voor stap alle van belang zijnde onderwerpen betreffende het kind, zodat er na het invullen van de laatste pagina een goed plan ligt, dat na ondertekening van beide ouders meegezonden kan worden met het echtscheidingsverzoek/verzoek beëindiging geregistreerd partnerschap of bij de ontbinding van het samenlevingscontract.

Uiteraard is het opstellen van een ouderschapsplan in eerste instantie iets dat de ouders zelf moeten doen. Hanneke kan u echter behulpzaam zijn bij het opstellen van dit plan, omdat zij weet welke juridische (on)mogelijkheden er zijn en zij bovendien, op basis van de ervaringen van haar cliënten, weet welke regelingen werkbaar zijn. Bovendien is het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie en/of de bijdrage aan de kinderrekening, niet altijd een eenvoudige zaak. Zeker niet als het gaat om samengestelde gezinnen. Hanneke kan voor u berekeningen maken en u op dit punt adviseren.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan of komt u er samen niet uit ? Neemt u dan contact op met Hanneke Arends.