Bij elke echtscheiding zal er een regeling voor de echtelijke woning moeten komen. Wie blijft er voorlopig wonen en wie betaalt de lasten? Kan 1 van beiden de woning overnemen, of moet de woning verkocht worden?

Woning valt in gemeenschappelijk vermogen

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, of u heeft samen met uw echtgenoot/partner een woning gekocht, dan is de woning het gezamenlijke eigendom van u en uw partner. Bij de scheiding moet dit gezamenlijke eigendom verdeeld worden. De meest voorkomende oplossingen zijn:

  1. De woning wordt verkocht. Geen van beide partners blijft definitief in de woning wonen.
  2. Eén van beide partners neemt de woning over van de ander.

Welke keuze u maakt, hangt natuurlijk af van de wensen van u beiden, maar zal ook afhangen van de financiële mogelijkheden. Immers, een eventuele overwaarde moet worden verdeeld. Meestal is dat 50/50, maar afhankelijk van eventuele huwelijksvoorwaarden en/of door 1 van beiden gepleegde investeringen met privé gelden, kan dat ook anders zijn. Als er sprake is van gemeenschap van goederen, of wanneer de hypothecaire lening gezamenlijk is afgesloten, moet er een regeling worden getroffen voor deze lening. Bij verkoop is dat niet moeilijk, tenminste wanneer er overwaarde is. Dan kan immers de lening worden afgelost met de verkoopopbrengst. Als er een restschuld is of als 1 van partijen de woning overneemt, dat moeten er met de bank afspraken worden gemaakt over aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening. Als u of uw partner in de echtelijke woning wil blijven wonen, is het gebruikelijk dat de hypotheeklening op één naam gezet wordt. Soms kan dat niet of niet direct. Ook daarover kunnen afspraken worden gemaakt.

Bij het maken van (voorlopige) afspraken over de woning is het ook van belang dat u zicht heeft op de fiscale consequenties van de gemaakte afspraken. Niet alleen het huwelijk wordt beëindigd, maar ook het fiscaal partnerschap.

Het is belangrijk dat u zich op al dit soort punten goed laat informeren, zodat u niet achteraf voor onaangename verassingen komt te staan.

Stel, de afspraken over de overname van de woning worden niet nagekomen.

Omdat de regels, met betrekking tot het overnemen of afsluiten van een hypotheek, de laatste jaren enorm zijn aangescherpt, komt het regelmatig voor dat het 1 van de partners niet lukt om de afspraken over overname van de woning na te komen. Ook komt het voor, dat de ex partner om andere redeneren niet mee werkt aan de destijds over de woning gemaakte afspraken. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Hieronder worden de meest voorkomende oplossingen omschreven.

Boete                                                                                                                                                                                                        U kunt via de rechter nakoming vorderen van de gemaakte afspraken in combinatie met een dwangsom (boete) van bijvoorbeeld € 350,- per dag dat de medewerking geweigerd wordt.

Zelf verkopen                                                                                                                                                                                        U kunt via de rechter vragen om vervangende toestemming tot verkoop en levering van de woning aan een derde. Dit kan ook in combinatie met het vragen van een bevel tot ontruiming.

Zelf overnemen                                                                                                                                                                                    U kunt de rechtbank vragen om de woning alsnog aan u toe te delen, dat wil zeggen dat u de woning overneemt.

De hiervoor genoemde procedures kunt u niet zelf voeren. Als uw ex de ten aanzien van de koopwoning gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunt u mij bellen voor advies. In overleg met u wordt dan eerst vrijblijvend bekeken of ik iets voor u kan betekenen.

“Mijn geschil is door Hanneke respectvol, vlot en professioneel afgehandeld.”

een ex cliënt

Wilt u scheiden en wilt u weten wat dat betekent voor uw eigen woning en uw hypothecaire lening?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hanneke Arends en bespreek waarmee zij u kan helpen.

 

Neem contact op